CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Sản phẩm

PTA

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Làm thế nào bạn tự tin về kết quả kiểm tra và đo lường của bạn?
Thử nghiệm thành thạo là một phương tiện để đánh giá khả năng của các phòng thí nghiệm để thực hiện thành công các xét nghiệm và đo lường cụ thể.
Thử nghiệm thành thạo Úc (PTA) là một công ty con của Hiệp hội các Cơ quan Kiểm tra Quốc gia, Úc.

Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 0908090555
Chia sẻ sản phẩm:
 
Chỉ tiêu hóa học
Mẫu nước
Dư lượng - Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng chất rắn, Chất rắn tan hoàn toàn
16/07/2019
Canxi, Magiê, Natri, Kali
06/08/2019
Tổng Kjeldahl Nitơ, Tổng phốt pho
26/08/2019
Các thông số vật lý, anion và cation (Tổng độ kiềm, như CaCO3, Clorua, Fluoride, Kali, Natri, Độ dẫn điện, Sulphate, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng chất rắn)
03/09/2019
Kim loại (Nhôm, Bismuth, Liti, Strontium, Bạc, Barium, Boron, Mangan)
24/09/2019
Sulphate, Độ dẫn điện, pH, Độ đục, Màu sắc
22/10/2019
Tổng nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cầu oxy sinh hóa carbon, nhu cầu oxy hóa học, tổng lượng carbon hữu cơ
12/11/2019
Tổng số dầu và mỡ có thể thu hồi
03/12/2019
Dùng để xác định
Bắt đầu từ 01/2020
Nước biển
Dùng để xác định
08/10/2019
Dùng để xác định
04/2020
Asbestos
Xác định hỗn hợp mẫu
10/2019
Đếm số lượng sợi
03/2019
Đếm số lượng sợi
03/2020
Asbestos trong dầu
Xác định mẫu trong dầu
03/2019
Xác định mẫu trong dầu
03/2020
Thực phẩm
Pate (Protein, Tổng chất béo, Độ ẩm, Tro, Chất xơ, carbohydrate và năng lượng)
15/07/2019
Than
Than (Phân tích gần, các nguyên tố vi lượng), Tro than (Cấu trúc tro, Thành phần tro)
07/2019
Bitumen
Độ nhớt, mật độ, thâm nhập, điểm làm mềm
10/2019
Xi măng
Thành phần hóa học, Mất khả năng đánh lửa, cặn không hòa tan, diện tích bề mặt riêng, độ mịn, độ hạt laser
08/2019
Khí thải
Vật chất hạt trên giấy lọc
11/2019
Dệt may
Sức bền, độ co giãn, chất liệu / chiều dài đơn vị
Khối lượng trên mỗi đơn vị diện tích, Phân tích định lượng sợi
11/2019
Chỉ tiêu sinh học
Mẫu nước
Dòng chảy - E. coli, Faecal & Total Coliforms, Plate, Strep
23/09/2019
Nước uống - E. coli, Faecal & Total Coliforms, Plate, Strep.
03/2020
Dòng chảy - E. coli, Faecal & Total Coliforms, Plate, Strep
24/06/2020
Nước chạy thận
Tổng số đếm khả thi
02/2020
Mầm bệnh trong thực phẩm
Salmonella & Listeria & Cronobacter
09/09/2019
Salmonella & Listeria & Cronobacter
04/2020
Legionella
Nhận dạng và định lượng
20/08/2019
Nhận dạng và định lượng
02/2020
Chủng không gây bệnh trong thực phẩm
E. coli, Total plate count, Coliforms, Yeast, Moulds
14/10/2019
E. coli, Total plate count, Coliforms, Yeast, Moulds
05/2020
Rong biển
Nhận dạng và định lượng
03/2020
Crypto & Giardia
Nhận dạng và định lượng
10/2019
Nhận dạng và định lượng
04/2020
 
Thông tin khác